Nemáte vybranou velikost

Spracovanie osobných údajov

Na tejto stránke nájdete prehľad našich hlavných princípov spracovávania osobných údajov a ich ochrany. Plné znenie týchto informácií nájdete na tomto odkaze (pdf). Rešpektujeme vaše práva na súkromie a ochrana týchto práv je pre nás dôležitá. K objasneniu toho, akým spôsobom zhromažďujeme, ukladáme a používame vaše osobné údaje, slúžia tieto zásady ich spracovania, ktoré sme prijali.

Kto spracováva vaše údaje?

Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok bude spracovávať spoločnosť Buzz s.r.o. (IČO: 275 88 921, Zborovská 30, 150 00 Praha 5, zapísaná do Obchodného Registru Mestským súdom v Prahe), prevádzkovateľ internetového obchodu Urbanlux.

Ktoré osobné údaje spracovávame?

Spracovávame iba tie osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s využívaním našich služieb (napr. v rámci objednávky tovaru u nás, alebo prihlásením sa k odberu newsletterov), resp. uzatvorením zmluvy o používaní služby.

Jedná sa najčastejšie o údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii k niektorej z našich služieb: meno a priezvisko, e-mail, kontaktná a doručovacia adresa, telefónne číslo, platobné údaje, profilové informácie, ďalšie údaje, ktoré dobrovoľne vyplníte (napr. v kontaktnom formulári) a ďalej tie údaje, ktoré získame tým, že používate naše služby: IP adresa, súbory cookies.

Prečo spracovávame osobné údaje?

Osobné údaje spracovávame kvôli tomu, aby sme vám mohli poskytovať služby o ktoré ste prejavili záujem (navštívením našich stránok, objednávkou tovaru, odoberaním newsletteru, odoslaním otázky atď.).

Údaje spracovávame za účelom:

  • komunikácie s vami
  • zasielania obchodných informácií
  • analýzy a merania
  • zlepšovania kvality našich služieb

Po akú dlhú dobu údaje spracovávame?

Vaše údaje budeme spracovávať po celý čas využívania našich služieb (tj. trvania zmluvného vzťahu medzi nami) a následne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 10 rokov, pokiaľ nebude tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný. Na tomto mieste by sme Vás chceli upozorniť, že tie osobné údaje, ktoré sú bezpodmienečne potrebné k riadnemu poskytnutiu služby, resp. k splneniu všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami alebo z všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi aj po prípadnom odvolaní Vašeho súhlasu. Údaje získané v rámci registrácie, pokiaľ je možné takú službu využívať aj bez Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, potom spracovávame po dobu využívania registrovanej služby a ďalej obvykle 6-12 mesiacov po jej zrušení. Následne sú obvykle ukladané po primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bola registrácia ukončená či údaje tvoriace súčasť pracovných záloh. Údaje získané prostredníctvom kontaktného formulára, resp. získané v súvislosti so zaslaním Vašej otázky zbierame a ukladáme po dobu cca 6 mesiacov od získania týchto údajov.

Kedy nie je nutný súhlas ku spracovaniu údajov:

V prípade poskytnutia služby alebo produktu, splnenia právnych povinností ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a pri takom spracovaní, ktoré je potrebné pre účely našich oprávnených záujmov (napríklad k priamemu marketingu, k zaisteniu bezpečnosti našich webov, atď.). Možnosť a zákonnosť takéhoto spracovania vyplýva priamo z platných právnych predpisov.

Som povinný poskytovať spomenuté osobné údaje?

Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne. K sprístupneniu niektorých služieb je poskytnutie určitých osobných údajov vyžadované.

Spracovanie osobných údajov, často iba v anonymizovanej forme, kedy nemáme schopnosť vás identifikovať ako konkrétneho užívateľa, nám umožňuje poskytovať naše služby a tiež ich neustále zlepšovať. V prípade neudelenia súhlasu, poprípade jeho dodatočného odvolania sa môže stať, že vám niektoré naše služby nebudeme schopní naďalej poskytovať, popr. vám ich nebudeme môcť poskytovať v plnom rozsahu či kvalite.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok k ochrane osobných údajov prosíme využite náš e-mail osobniudaje@urbanlux.cz, alebo nám ich pošlite doporučene na adresu Urbanlux, Šeříková 4, 150 00, Praha 5. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že môžeme požadovať, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali svoju totožnosť, a to pre overenie vašej identity. Ide o bezpečnostné opatrenie slúžiace k zamedzeniu prístupu neoprávnených osôb k vašim osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávania záznamov o plnení našich povinností, vyplývajúcich zo zákona, bude všetka komunikácia s vami monitorovaná.